Ingenjörsfirma J.Danielsson Aktiebolag

 

Pågående Projekt:

I USA pågår flera vindkraftprojekt som vi medverkar i.  OceaWind och Revolution är två vindkraftparker där vi jobbar tillsammans med Hitachi och Örsted med kraftöverföring till land. För OceanWind är planerad överförd effekt 1100 MW och för Revolution 304 MW till Connecticut samt 400MW till Rhode Island.

I Europa är vi involverade i ett brittiskt vindkraftsprojekt, Hornsea etapp 2 och 3. Total planerad överförd effekt för alla Hornsea fälten är 4.2 GW

 

 

 

Nyheter:

Nu utökar vi våra maskinpark med en självlastande bandgående dumper.

Dumpern lastar 1500 kg. För mer info se Hyrmaskiner.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu utökar vi vårat samarbete med TEAM SAFETY som kan erbjuda utbildning inom brandskydd och fallskydd.

Se fliken Utbildningar och Säkerhetsutrustning för mer information.