Ingenjörsfirma J.Danielsson Aktiebolag

 

Pågående Projekt:

I USA pågår flera vindkraftprojekt som vi medverkar i.  OceaWind och Revolution är två vindkraftparker där vi jobbar tillsammans med Hitachi och Örsted med kraftöverföring till land. För OceanWind är planerad överförd effekt 1100 MW och för Revolution 304 MW till Connecticut samt 400MW till Rhode Island.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------