Ingenjörsfirma J.Danielsson startades av mig, Jonas Danielsson våren 2016.

Efter flera år inom norsk oljeindustri ,med konstruktion av utrustning för djuphavsborrning, återvände jag till sverige och startade IJDA.

Idag jobbar vi främst mot energisektorn med konstruktion av komponenter inom elproduktion.