Våra tjänster är framför allt inom mekanisk konstruktion. Vi kan hjälpa till att gå från ide till färdigt ritningsunderlag för produktion.

Vi utför även uppdatering av gamla ritningsunderlag, toleransstudier, hållfasthetsberäkningar, val av ytbeläggningar, svetsade konstruktion.

Oftas handlar det om tunga konstruktioner som beroende på kund och industri kan ha omfattande krav på dokumentation. Kärnkraftsindustri och Oljeindustri är ofta utmanande både vad gäller materialkrav och dokumentation.

Vi jobbar i CAD programmet Creo (ProEngineer) och SolidWorks.

Vanligtvis utför vi uppdragen på plats ute hos kunden men vi åtar oss även uppdrag på distans.

Vi utför framförallt uppdrag mot företag inom energisektorn. Olja/Gas och elkraftsindustri. De kunder vi utför uppdarg för är framförallt leverantörer av utrustning och komponenter till de större elkraft bolagen och olja/gas producenterna.

Bland de kunder vi jobbat mot finns ABB, inom kraftöverförings sidan. Då är det framförallt konstruktion av högspännings transformatorer och reaktorer. ABB i sin tur leverera produkter över hela världen vilket innebär  att varje konstruktion apassas efter det landets krav på utrustningen.
 Vi har även Norska kunder i Aker Solutions, då främst inom Subsea, djuphavsborrning. Här har vi haft utvecklingsuppdrag med VXT (Vertical Xmas Trees). Här har vi varit involverade i kopplingen mellan oljebrunnen och det ventilpaket(VXT) som styr oljebrunnen. Produkterna ska klara av ett havsdjup på 3000 meter. Här ställs höga krav på konstruktionen eftersom allting som byggs på havsbotten måste skötas från ytan med hjälp av ROV (Remote Operated Underwater Vehicle). Här är det hög säkerhet som gäller vilket gör att man konstruerar med dubbla och i bland trippla säkerhetsystem, för att elmininera oljeutsläpp.